Általános Szerződési Feltételek

I. A SZOLGÁLTATÓ

  1. A www.azurbagoly.hu (www.azureowl.com, www.tejfestek.hu) weboldalt az Azúr Bagoly Kft. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
  2. A Szolgáltató cégneve: Azúr Bagoly Korlátolt Felelősségű Társaság.
  3.  A Szolgáltató rövidített neve: Azúr Bagoly Kft.
  4. A Szolgáltató székhelye: 7625 Pécs, Szőlő u. 5., 2. ajtó.
  5. A Szolgáltató postai címe: 7625 Pécs, Szőlő u. 5., 2. ajtó.
  6. A Szolgáltató (Cg: 02-09-088269, bejegyezve 2011.07.01-jén a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság által, adószám: 23423220-2-02) sóskúti jegyző által kiadott 1/2014-es nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
  7. Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., Cégjegyzékszám: 01-09-968314)

 

II. A VEVŐ

 1. Minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) a Szolgáltató termékét a Szolgáltató weboldalának igénybevételével online megvásárolja.

 

III. AZ EGYEDI ADÁSVÉTEL LÉTREJÖTTÉNEK FOLYAMATA

 1. A megrendelések leadása az Azúr Bagoly internetes áruházban kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges, a www.azurbagoly.hu, www.azureowl.com, www.tejfestek.hu webcímeken.
 A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevő részére.
 A megrendelést a Vevő leadhatja regisztrációval vagy regisztráció nélkül. Utóbbi esetben törzsvásárlói pontok gyűjtésére nincs lehetőség. A rendelés leadása előtt a regisztrált Vevőnek lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására. 
A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz nem-írásbeli adás-vételi szerződés megkötésére (azaz megrendelést ad fel). Szolgáltató az ajánlattételt elfogadja, amennyiben az ajánlattételtől számított 72 órán belül visszaigazolást küld a Vevő regisztráció során megadott e-mail-címére; kártyás fizetés esetén Szolgáltató csak sikeres fizetéskor igazolja vissza a megrendelést. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, fizetési határidőt, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, szállítási költséget, termékmegnevezés(eke)t és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás 72 órán belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Vevő és a Szolgáltató között létrejött nem-írásbeli megállapodás értelmében a Vevő köteles a megrendelt termékek ellenértékét és szállítási költségét a Szolgáltatónak a fizetési határidőig megfizetni, Szolgáltató pedig köteles a megrendelt termékeket a Vevő által kért szállítási címre eljuttatni.
A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.
 2. A Szolgáltató a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.
 3. A Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki a Számlázz.hu szolgáltatás segítségével, melyet email-en keresztül juttat el a Vevőnek.
 4. Ha a Szolgáltató nem tudja teljesíteni a megrendelést, erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Vevőnek, és a le nem szállított termékek esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 5. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.
  1. Előreutalás: Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja a Szolgáltató OTP Banknál vezetett 11711003-21478664
   számú pénzintézeti számlájára. A Szolgáltató kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.
  2. Bankkártyás fizetés: Bankkártyás fizetés esetén a Vevő a felhasználói felületen található ‘Pénztárból’ átirányításra kerül az OTP Simple biztonságos weboldalára, amelyen keresztül ténylegesen megtörténik a vételár kiegyenlítése. Sikeres fizetéskor a pénzintézeti weboldal a Vevőt visszairányítja a felhasználói felületre. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és a Vevő ismételten megkísérelheti a bankkártyája használatát vagy egyéb kiegyenlítési módot választhat. Vevő elfogadja, hogy az Azúr Bagoly Kft. által a www.azurbagoly.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.). Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
   • felhasználónév
   • vezetéknév
   • keresztnév
   • ország
   • telefonszám
   • e-mail-cím
  3. Utánvét: Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben (előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben) vagy bankkártyával. Az utánvétes fizetés díja 400 Ft, amelyet a webáruház automatikusan hozzáad a végösszeghez az utánvétes fizetés kiválasztásakor.

 

IV. A KISZÁLLÍTÁS, A TERMÉK ÁTVÉTELE ÉS A PANASZKEZELÉS

 1. A megvásárolt termék kiszállítása futárszolgálat közreműködésével vagy GLS Csomagponton való átvétel útján valósul meg. A mindenkor hatályos kiszállítási határidőket és egyéb feltételeket, a futárszolgálat elérhetőségét, kondíciókat a honlapon közzétett Kiszállítással, fizetéssel kapcsolatos információk című oldal tartalmazza.
 2. A Vevő a futárszolgálattal történő külföldi házhozszállítás esetén előreutalással tud fizetni, minden más szállítási mód esetében bármelyik fizetési módot választhatja.
 3. A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj. A Vevőnek természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a kézbesítés feltételeiről.
 4. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és a Szolgáltató ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.
 5. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.
 6. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) a Szolgáltatóval az azurbagoly.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Szolgáltatói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.
 7. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében amennyiben a vásárló magánszemély, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Cégekre az indokás nélküli elállási jog nem vonatkozik.
 8. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
  1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
  2. Elállás esetén a Vevő köteles a terméket saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató raktárába (Azúr Bagoly Kft., 7622 Pécs, Siklósi út 22.). A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. A Szolgáltató szállítási díjat nem térít vissza.
  3. Szolgáltató a termék(ek) vételárát a Vevő által megadott bankszámlára való átutalással téríti vissza.
  4. A Vevő elállási jogát csak sértetlen termék esetében gyakorolhatja.
  5. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételét a Szolgáltató nem vállalja.
  6. Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem-előregyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. bútor egyedi színnel vagy huzattal).
  7. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 9. ’BÚTORFESTÉS’ kategóriába tartozó termékek esetében a gallonos kiszerelések kivételével egy Vevőnél (e-mail-cím, szállítási cím és számlázási cím alapján) egy alkalommal felbontott termékre is érvényesíthető pénvisszafizetéses garancia: amennyiben a Vevő nem elégedett a termékkel, akkor a Szolgáltató visszafizeti a vételárat, amennyiben a vásárlástól számított 30 napon belül a Vevő a maradék terméket visszaküldi, ahol a mennyiség legalább az eredeti 50%-a. Ha az ecsetek már használtak, akkor ez a pont rájuk nem vonatkozik.
 10. Amennyiben a termékkel, a Vevőnek panasza merül fel, úgy az azurbagoly.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére kell megküldeni. A Szolgáltató a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat illetve panaszt tehet az EU 524/2013 rendelete alapján ezen az Online Vitarendezési Felületen.

 

V. GARANCIA, JÓTÁLLÁS

 1. Bútorokra és kiegészítőkre 6 hónap garanciát vállal a Szolgáltató. Ezek használt, felújított termékek, amik a terméklapon minden esetben feltüntetésre kerülnek. Meghibásodás esetén Szolgáltatóval az azurbagoly.hu honlap Kapcsolat oldalán található elérhetőségek valamelyikén Vevő vegye fel a kapcsolatot és javítás módjáról a Szolgáltató 14 napon nyilatkozni fog. A garancia nem terjed ki nem rendeltetésszerű használatra.
 2. ’BÚTORFESTÉK’ kategóriába tartozó termékek esetén 3 hónapon belül kell jelezni a minőségi problémákat. Ezeket a termékeket csak eredeti csomagolásban vesszük vissza.

 

VI. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER

 1. Regisztrált felhasználóink minden vásárlással törzsvásárlói pontokat (‘Festékpöttyök’) gyűjtenek.
 2. További törzsvásárlói pontok gyűjthetők egyéb, Szolgáltató által meghatározott eseményeknél pl. regisztráció vagy kiemelt akciók.
 3. Szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni a vásárlás után járó pontok mértékét.
 4. Vásárláskor a Festékpöttyök beválthatók 1 pötty = 1 Ft árfolyamon a ‘Pénztár’ oldalon.
 5. A Festékpöttyök érvényessége 180 nap.

 

VII. JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA/WORKSHOP-RA:

 1. A Szolgáltató adatai: Isza Ágnes E.V., székhely: 2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4., cím: 2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4., nyillvántartási szám: 52818963.
 2. Jelentkező: Jelentkező minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) a Szolgáltató tanfolyamaira a Szolgáltató weboldalának igénybevételével online jelentkezik.
 3. A jelentkezés folyamata:
  1. A jelentkezés leadása az Azúr Bagoly weboldalán kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges, a https://azurbagoly.hu webcímen.
   A jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Jelentkező részére.
   A jelentkezés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan visszakereshető.
  2. Szolgáltató a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Jelentkező által elektronikusan megadott számlázási adatok alapján.
  3. Az Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki a Számlázz.hu szolgáltatás segítségével, melyet email-en keresztül juttat el a Jelentkezőnek.
  4. Ha a Szolgáltató nem tudja teljesíteni a megrendelést, erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Jelentkezőnek, és a le nem szállított termékek/szolgáltatások esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Jelentkezőt semmilyen többletköltség nem terheli.
  5. A megrendelt tanfolyam foglalóját vagy a teljes vételárát banki átutalással kell fizetni a Szolgáltató ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-42887108-as számú számlájára.
   Amennyiben Jelentkező foglalót fizetett, a fennmaradó összeget rendezheti átutalással, vagy készpénzzel a helyszínen. Átutalás esetén a fennmaradó összegnek meg kell érkeznie Szolgáltató bankszámlájára a tanfolyam kezdete előtt 2 munkanappal.
  6. A jelentkezés csak a foglaló vagy a teljes összeg befizetése esetén válik véglegessé.
  7. A tanfolyam Jelentkező által történő lemondása esetén a foglaló Jelentkezőnek nem jár vissza.

 

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A Szolgáltatót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.
 2. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal.
 3. Az e-mail-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
 4. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.
 5. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 6. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével a Vevő a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz fordulhat az info@azurbagoly.hu címen.
 7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@azurbagoly.hu címen.
 8. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; levelezési cím: H-1525 Budapest Pf.: 172.
 9. Amennyiben a felhasználói fiókja teljes törlését szeretné, a Vevő ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül, az info@azurbagoly.hu e-mail-címen kérheti. A törlést a Szolgáltató 14 napon belül köteles végrehajtani. A törlés nem érinti a jogszabályokban (pl. Számviteli Törvényben) előírt adatmegőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

 

HATÁLYOS: 2024. MÁRCIUS 14-TŐL VISSZAVONÁSIG ÉS/VAGY MÓDOSÍTÁSIG.