Jogi nyilatkozat

A webhely használata előtt kérjük, olvasd el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag használatát.

 

I. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Jelen webhelyet az Azúr Bagoly Kft. (székhely: 7625 Pécs, Szőlő u. 5. 2. ajtó, cégjegyzékszám: 02-09-088269) kezeli (továbbiakban: „Szolgáltató”).
A webhely megnyitásával elfogadod e jogi nyilatkozat általi kötelezettségeket. Ha nem értesz egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük, ne használd a weboldalt.

 

II. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, a Szolgáltató tulajdonát képezi, vagy a tulajdonos engedélyével került a webhelyre.
Jogodban áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, másokkal megosztani, feltéve, hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszed. Az általad készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Azúr Bagoly. Minden jog fenntartva.

 

III. ELŐZETES ÍRÁSBELI JÓVÁHAGYÁSUNK NÉLKÜL TILOS:

 

IV. TARTALOM

A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Szolgáltató nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

 

V. FELELŐSSÉG

A törvény által megengedett mértékig a Szolgáltató ezennel kizár minden felelősséget a webhely használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

 

VI. A WEBHELYHEZ HIVATKOZÁSSAL KAPCSOLÓDÓ WEBHELYEK

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Szolgáltatónak bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

VII. ADATVÉDELEM

A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvasd el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátanál.

 

VIII. KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha bármilyen kérdésed vagy panaszod lenne webhelyünkkel kapcsolatban, fordulj hozzánk az alábbi címen: info@azurbagoly.hu

 

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen jogi nyilatkozatra és a webhely használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.