Conditions of use

I. A SZOLGÁLTATÓ

 1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia a következő személyes adatokat:
  1. A www.azurbagoly.hu (www.azureowl.com, www.tejfestek.hu) online áruházat az Azúr Bagoly Kft. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
  2. A Szolgáltató cégneve: Azúr Bagoly Korlátolt Felelősségű Társaság.
  3.  A Szolgáltató rövidített neve: Azúr Bagoly Kft.
  4. A Szolgáltató székhelye: 2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4.
  5. A Szolgáltató postai címe: 2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4.
  6. A Szolgáltató (Cg:13-09-148390, bejegyezve 2011.07.01-jén a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság által, adószám: 23423220-2-13) sóskúti jegyző által kiadott 1/2014-es nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
  7. Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., Cégjegyzékszám: 01-09-968314)

 

II. A VEVŐ

 1. Minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) a Szolgáltató termékét a Szolgáltató weboldalának igénybevételével online megvásárolja.

 

III. AZ EGYEDI ADÁSVÉTEL LÉTREJÖTTÉNEK FOLYAMATA

 1. A megrendelések leadása az Azúr Bagoly internetes áruházban kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges, a www.azurbagoly.hu, www.azureowl.com, www.tejfestek.hu webcímeken.
A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevő részére.
A megrendelést a Vevő leadhatja regisztrációval vagy regisztráció nélkül. Utóbbi esetben törzsvásárlói pontok gyűjtésére nincs lehetőség.  A rendelés leadása előtt a regisztrált Vevőnek lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására.
A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz nem-írásbeli adás-vételi szerződés megkötésére (azaz megrendelést ad fel). Szolgáltató az ajánlattételt elfogadja, amennyiben az ajánlattételtől számított 72 órán belül visszaigazolást küld a Vevő regisztráció során megadott e-mail-címére; kártyás fizetés esetén Szolgáltató csak sikeres fizetéskor igazolja vissza a megrendelést. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, fizetési határidőt, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, szállítási költséget, termékmegnevezés(eke)t és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás 72 órán belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Vevő és a Szolgáltató között létrejött nem-írásbeli megállapodás értelmében a Vevő köteles a megrendelt termékek ellenértékét és szállítási költségét a Szolgáltatónak a fizetési határidőig megfizetni, Szolgáltató pedig köteles a megrendelt termékeket a Vevő által kért szállítási címre eljuttatni.
A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.
 2. Az Szolgáltató a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.
 3. Az Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki a Számlázz.hu szolgáltatás segítségével, melyet email-en keresztül juttat el a Vevőnek.
 4. Ha a Szolgáltató nem tudja teljesíteni a megrendelést, erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Vevőnek, és a le nem szállított termékek esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 5. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.
  1. Előreutalás: Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja a Szolgáltató CIB Banknál vezetett 10700770-66629632-51100005 számú pénzintézeti számlájára. A Szolgáltató kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.
  2. Bankkártyás fizetés: Bankkártyás fizetés esetén a Vevő a felhasználói felületen található ‘Pénztárból’ átirányításra kerül az OTP Simple biztonságos weboldalára, amelyen keresztül ténylegesen megtörténik a vételár kiegyenlítése. Sikeres fizetéskor a pénzintézeti weboldal a Vevőt visszairányítja a felhasználói felületre. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és a Vevő ismételten megkísérelheti a bankkártyája használatát vagy egyéb kiegyenlítési módot választhat.Vevő elfogadja, hogy az Azúr Bagoly Kft. (2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4.) által a www.azurbagoly.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.),
   • felhasználónév
   • vezetéknév
   • keresztnév
   • ország
   • telefonszám
   • e-mail-cím
  3. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
  4. Utánvét: Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

 

IV. A KISZÁLLÍTÁS, A TERMÉK ÁTVÉTELE ÉS A PANASZKEZELÉS

 1. A megvásárolt termék kiszállítása futárszolgálat közreműködésével, GLS Csomagponton, Pick Pack Ponton való átvétel vagy személyes átvétel útján valósul meg. A mindenkor hatályos kiszállítási határidőket és egyéb feltételeket, a futárszolgálat elérhetőségét, kondíciókat, valamint a Pick Pack Pontokat a honlapon közzétett Tudástár tartalmazza.
 2. A Vevő a futárszolgálattal történő külföldi házhozszállítás esetén előreutalással tud fizetni, minden más szállítási mód esetében bármelyik fizetési módot választhatja.
 3. A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj. A Vevőnek természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a kézbesítés feltételeiről.
 4. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és a Szolgáltató ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.
 5. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.
 6. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) a Szolgáltatóval az azurbagoly.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Szolgáltatói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.
 7. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében amennyiben a vásárló magánszemély, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Cégekre az indokás nélküli elállási jog nem vonatkozik.
 8. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
  1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
  2. Elállás esetén a Vevő köteles a terméket saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató raktárába (Azúr Bagoly Kft., 2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4.) A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. A Szolgáltató szállítási díjat nem térít vissza.
  3. Szolgáltató a termék(ek) vételárát a Vevő által megadott bankszámlára való átutalással téríti vissza.
  4. A Vevő elállási jogát csak sértetlen termék esetében gyakorolhatja.
  5. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételét a Szolgáltató nem vállalja.
  6. Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem-előregyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. bútor egyedi színnel vagy huzattal).
  7. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 9. ’BÚTORFESTÉS’ kategóriába tartozó termékek esetében egy Vevőnél (e-mail-cím, postázási és számlázási cím alapján) egy alkalommal, vásárlástól számított 30 napon belül, amennyiben a Vevő nem elégedett a termékkel, a Szolgáltató visszafizeti a vételárat, amennyiben Vevő a maradék terméket visszaküldi, ahol a mennyiség legalább az eredeti 50%-a.
 10. Amennyiben a termékkel, a Vevőnek panasza merül fel, úgy az azurbagoly.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére kell megküldeni. A Szolgáltató a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat illetve panaszt tehet az EU 524/2013 rendelete alapján ezen az Online Vitarendezési Felületen.

 

V. GARANCIA, JÓTÁLLÁS

 1. Bútorokra és kiegészítőkre 6 hónap garanciát vállal a Szolgáltató. Ezek használt, felújított termékek, amik a terméklapon minden esetben feltüntetésre kerülnek. Meghibásodás esetén Szolgáltatóval az azurbagoly.hu honlap Kapcsolat oldalán található elérhetőségek valamelyikén Vevő vegye fel a kapcsolatot és javítás módjáról a Szolgáltató 14 napon nyilatkozni fog. A garancia nem terjed ki nem rendeltetésszerű használatra.
 2. ’BÚTORFESTÉK’ kategóriába tartozó termékek esetén 3 hónapon belül kell jelezni a minőségi problémákat. Ezeket a termékeket csak eredeti csomagolásban vesszük vissza.

 

VI. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER

 1. Regisztrált felhasználóink minden vásárlással törzsvásárlói pontokat (‘Festékpöttyök’) gyűjtenek.
 2. További törzsvásárlói pontok gyűjthetők egyéb, Szolgáltató által meghatározott eseményeknél pl. regisztráció vagy kiemelt akciók.
 3. Szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni a vásárlás után járó pontok mértékét.
 4. Vásárláskor a Festékpöttyök beválthatók 1 pötty = 1 Ft árfolyamon a ‘Pénztár’ oldalon.
 5. A Festékpöttyök érvényessége 180 nap.

 

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Az Szolgáltatót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.
 2. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal.
 3. Az e-mail-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
 4. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.
 5. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 6. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével a Vevő a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz fordulhat az info@azurbagoly.hu címen.
 7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@azurbagoly.hu címen.
 8. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület; 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.; levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.:81.
 9. Amennyiben a felhasználói fiókja teljes törlését szeretné, a Vevő ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül, az info@azurbagoly.hu e-mail-címen kérheti. A törlést a Szolgáltató 14 napon belül köteles végrehajtani. A törlés nem érinti a jogszabályokban (pl. Számviteli Törvényben) előírt adatmegőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

 

HATÁLYOS: 2019. OKTÓBER 1-TŐL VISSZAVONÁSIG ÉS/VAGY MÓDOSÍTÁSIG.