bejelentkezés

Megismételhetetlen bútorok.

· felújított bútorok · vintage kiegészítők · tejfesték · dizájner-textilek ·

refurbished furniture · vintage decor · milk paint · designer fabrics

A kosár jelenleg üres

Nyelvválasztás:

BÚTORFESTÉS lépésről lépésre...

Hogyan újíthatod meg bútorodat akár egyetlen nap alatt? – Ez az útmutató segítséget nyújt a bútorfestés lépéseinek elsajátításához! :) A tejfesték használatával könnyen megy majd a munka, mert ez a szuper bútorfesték: alapozás nélkül használható, ecsetnyommentesen terül,

Partnereink


Címkefelhő

I. A SZOLGÁLTATÓ

 1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia a következő személyes adatokat:
  1. Az azurbagoly.hu (azureowl.com, www.tejfestek.hu) online áruházat az Azúr Bagoly Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
  2. A Szolgáltató cégneve: Azúr Bagoly Korlátolt Felelősségű Társaság.
  3. A Szolgáltató rövidített neve: Azúr Bagoly Kft.
  4. A Szolgáltató székhelye: 2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4.
  5. A Szolgáltató postai címe: 2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4.
  6. A Szolgáltató (Cg:13-09-148390, bejegyezve 2011.07.01-jén a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság által, adószám: 23423220-2-13) sóskúti jegyző által kiadott 1/2014-es nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
  7. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-81311/2014.
  8. Tárhelyszolgáltató: GoDaddy.com, elérhetőség: www.goddady.com

II. A VEVŐ

 1. Minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) a Szolgáltató termékét a Szolgáltató weboldalának igénybevételével online megvásárolja.

III. AZ EGYEDI ADÁSVÉTEL LÉTREJÖTTÉNEK FOLYAMATA

 1. A megrendelések leadása az Azúr Bagoly internetes áruházban kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges, a www.azurbagoly.hu, www.azureowl.com, www.tejfestek.hu webcímeken.
  A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevő részére.
  A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A rendelés leadása előtt a Vevőnek lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására.
  A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „Rendelés véglegesítése” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz nem-írásbeli adás-vételi szerződés megkötésére (azaz megrendelést ad fel). Szolgáltató az ajánlattételt elfogadja, amennyiben az ajánlattételtől számított 72 órán belül visszaigazolást küld a Vevő regisztráció során megadott e-mail-címére; kártyás fizetés esetén Szolgáltató csak sikeres fizetéskor igazolja vissza a megrendelést. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, fizetési határidőt, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, szállítási költséget, termékmegnevezés(eke)t és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás 72 órán belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Vevő és a Szolgáltató között létrejött nem-írásbeli megállapodás értelmében a Vevő köteles a megrendelt termékek ellenértékét és szállítási költségét a Szolgáltatónak a fizetési határidőig megfizetni, Szolgáltató pedig köteles a megrendelt termékeket a Vevő által kért szállítási címre eljuttatni.
  A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.
 2. Az Szolgáltató a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.
 3. Az Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki a Számlázz.hu szolgáltatás segítségével, melyet email-en keresztül juttat el a Vevőnek.
 4. Ha a Szolgáltató nem tudja teljesíteni a megrendelést, erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Vevőnek, és a le nem szállított termékek esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 5. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.
  1. Előreutalás: Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja a Szolgáltató CIB Banknál vezetett 10700770-66629632-51100005 számú pénzintézeti számlájára. A Szolgáltató kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.
  2. Bankkártyás fizetés: Bankkártyás fizetés esetén a Vevő a felhasználói felületen található ‘Pénztárból’ átirányításra kerül az OTP Mobil biztonságos weboldalára, amelyen keresztül ténylegesen megtörténik a vételár kiegyenlítése. Sikeres fizetéskor a pénzintézeti weboldal a Vevőt visszairányítja a felhasználói felületre. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és a Vevő ismételten megkísérelheti a bankkártyája használatát vagy egyéb kiegyenlítési módot választhat.

   Vevő elfogadja, hogy az Azúr Bagoly Kft. (2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4.) által a www.azurbagoly.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére.

   A továbbított adatok köre:

   • felhasználónév
   • vezetéknév
   • keresztnév
   • ország
   • telefonszám
   • e-mail-cím

   Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

  3. Utánvét: Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

IV. A KISZÁLLÍTÁS, A TERMÉK ÁTVÉTELE ÉS A PANASZKEZELÉS

 1. A megvásárolt termék kiszállítása futárszolgálat közreműködésével, Pick Pack Ponton való átvétel vagy személyes átvétel útján valósul meg. A mindenkor hatályos kiszállítási határidőket és egyéb feltételeket, a futárszolgálat elérhetőségét, kondíciókat, valamint a Pick Pack Pontokat a honlapon közzétett Tudástár tartalmazza.
 2. A Vevő a futárszolgálattal történő házhozszállítást bármelyik fizetési mód alkalmazása mellett választhatja, azonban Pick Pack Ponton való vagy személyes átvételt kizárólag előreutalásos vagy bankkártyás vásárláskor veheti igénybe. Adatfeldolgozók megnevezése:
 3. A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj. A Vevőnek természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a garantált szűkített időszaki (például délelőtti) kézbesítés feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Vevőnek a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie.
 4. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és a Szolgáltató ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.
 5. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.
 6. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) a Szolgáltatóval az azurbagoly.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Szolgáltatói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.
 7. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében amennyiben a vásárló magánszemély, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Cégekre az indokás nélküli elállási jog nem vonatkozik. Az elállási időt a Szolgáltató ’Tejfesték és a többi’ kategóriába tartozó termékek esetében 30 napra módosítja.
 8. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
  1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
  2. Elállás esetén a Vevő köteles a terméket saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató raktárába (Azúr Bagoly Kft., 2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4.) A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. A Szolgáltató szállítási díjat nem térít vissza.
  3. Szolgáltató a termék(ek) vételárát a Vevő által megadott bankszámlára való átutalással téríti vissza.
  4. Szolgáltató a termékek árát csak abban az esetben téríti vissza, ha Vevő a termékekkel együtt a számlát is visszajuttatja.
  5. A Vevő elállási jogát csak sértetlen termék esetében gyakorolhatja.
  6. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételét a Szolgáltató nem vállalja.
  7. Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem-előregyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. bútor egyedi színnel vagy huzattal).
  8. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 9. ’Tejfesték és a többi’ kategóriába tartozó termékek esetében egy Vevőnél (e-mail-cím, postázási és számlázási cím alapján) egy alkalommal, vásárlástól számított 30 napon belül, amennyiben a Vevő nem elégedett a termékkel, a Szolgáltató visszafizeti a vételárat, amennyiben Vevő a maradék terméket visszaküldi, ahol a mennyiség legalább az eredeti 50%-a.
 10. Amennyiben a termékkel, a Vevőnek panasza merül fel, úgy az azurbagoly.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére kell megküldeni. A Szolgáltató a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.

V. GARANCIA, JÓTÁLLÁS

 1. Bútorokra és kiegészítőkre 6 hónap garanciát vállal a Szolgáltató. Ezek használt, felújított termékek, amik a terméklapon minden esetben feltüntetésre kerülnek. Meghibásodás esetén Szolgáltatóval az azurbagoly.hu honlap Kapcsolat oldalán található elérhetőségek valamelyikén Vevő vegye fel a kapcsolatot és javítás módjáról a Szolgáltató 14 napon nyilatkozni fog. A garancia nem terjed ki nem rendeltetésszerű használatra.
 2. Dizájner-textilek, tapéták és ’Tejfesték és a többi’ kategóriába tartozó termékek esetén 3 hónapon belül kell jelezni a minőségi problémákat. Ezeket a termékeket csak eredeti csomagolásban vesszük vissza.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Az Szolgáltatót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.
 2. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal.
 3. Az e-mail-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
 4. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.
 5. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 6. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével a Vevő a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz fordulhat az info@azurbagoly.hu címen.
 7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@azurbagoly.hu címen.
 8. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület; 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.; levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.:81.
 9. Amennyiben a felhasználói fiókja teljes törlését szeretné, a Vevő ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül, az info@azurbagoly.hu e-mail-címen kérheti. A törlést a Szolgáltató 14 napon belül köteles végrehajtani. A törlés nem érinti a jogszabályokban (pl. Számviteli Törvényben) előírt adatmegőrzési kötelezettségek teljesítését.

Hatályos: 2016. január 1-től visszavonásig és/vagy módosításig.

I. A SZOLGÁLTATÓ

 1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia a következő személyes adatokat:
  1. A www.azurbagoly.hu (www.azureowl.com, www.tejfestek.hu) online áruházat az Azúr Bagoly Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
  2. A Szolgáltató cégneve: Azúr Bagoly Korlátolt Felelősségű Társaság.
  3. A Szolgáltató rövidített neve: Azúr Bagoly Kft.
  4. A Szolgáltató székhelye: 2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4.
  5. A Szolgáltató postai címe: 2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4.
  6. A Szolgáltató (Cg:13-09-148390, bejegyezve 2011.07.01-jén a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság által, adószám: 23423220-2-13) sóskúti jegyző által kiadott 1/2014-es nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
  7. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-81311/2014.
  8. Bizonyos egyedi bútorok esetében az eladó a Pro-Tézis Bt. (2440 Százhalombatta, Panoráma utca 3, ADÓSZÁM:20933328-1-13CÉGJEGYZÉKSZÁM:13-06-039542) Az ilyen tételeknél az eladó személye a termékinformációs lapon feltüntetésre kerül. A teljes ügyintézés, csomagolás, szállítás felelőssége az Azúr Bagoly Kft-é.

II. A VEVŐ

 1. Minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) a Szolgáltató termékét a Szolgáltató weboldalának igénybevételével online megvásárolja.

III. AZ EGYEDI ADÁSVÉTEL LÉTREJÖTTÉNEK FOLYAMATA

 1. A megrendelések leadása az Azúr Bagoly internetes áruházban kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges, a www.azurbagoly.hu, www.azureowl.com, www.tejfestek.hu webcímeken.
  A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevő részére.
  A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A rendelés leadása előtt a Vevőnek lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására.
  A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „Rendelés véglegesítése” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz nem-írásbeli adás-vételi szerződés megkötésére (azaz megrendelést ad fel). Szolgáltató az ajánlattételt elfogadja, amennyiben az ajánlattételtől számított 72 órán belül visszaigazolást küld a Vevő regisztráció során megadott e-mail-címére; kártyás fizetés esetén Szolgáltató csak sikeres fizetéskor igazolja vissza a megrendelést. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, fizetési határidőt, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, szállítási költséget, termékmegnevezés(eke)t és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás 72 órán belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Vevő és a Szolgáltató között létrejött nem-írásbeli megállapodás értelmében a Vevő köteles a megrendelt termékek ellenértékét és szállítási költségét a Szolgáltatónak a fizetési határidőig megfizetni, Szolgáltató pedig köteles a megrendelt termékeket a Vevő által kért szállítási címre eljuttatni.
  A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.
 2. Az Szolgáltató a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.
 3. Az Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki a Számlázz.hu szolgáltatás segítségével, melyet email-en keresztül juttat el a Vevőnek.
 4. Ha a Szolgáltató nem tudja teljesíteni a megrendelést, erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Vevőnek, és a le nem szállított termékek esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 5. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.
  1. Előreutalás: Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja a Szolgáltató CIB Banknál vezetett 10700770-66629632-51100005 számú pénzintézeti számlájára. A Szolgáltató kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.
  2. Bankkártyás fizetés: Bankkártyás fizetés esetén a Vevő a felhasználói felületen található ‘Pénztárból’ átirányításra kerül a PayU biztonságos weboldalára, amelyen keresztül ténylegesen megtörténik a vételár kiegyenlítése. Sikeres fizetéskor a pénzintézeti weboldal a Vevőt visszairányítja a felhasználói felületre. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és a Vevő ismételten megkísérelheti a bankkártyája használatát vagy egyéb kiegyenlítési módot választhat.

   Vevő elfogadja, hogy az Azúr Bagoly Kft. (2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4.) által a www.azurbagoly.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére.

   A továbbított adatok köre:

   • felhasználónév
   • vezetéknév
   • keresztnév
   • ország
   • telefonszám
   • e-mail-cím

   Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

  3. Utánvét: Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

IV. A KISZÁLLÍTÁS, A TERMÉK ÁTVÉTELE ÉS A PANASZKEZELÉS

 1. A megvásárolt termék kiszállítása futárszolgálat közreműködésével, Pick Pack Ponton való átvétel vagy személyes átvétel útján valósul meg. A mindenkor hatályos kiszállítási határidőket és egyéb feltételeket, a futárszolgálat elérhetőségét, kondíciókat, valamint a Pick Pack Pontokat a honlapon közzétett Tudástár tartalmazza.
 2. A Vevő a futárszolgálattal történő házhozszállítást bármelyik fizetési mód alkalmazása mellett választhatja, azonban Pick Pack Ponton való vagy személyes átvételt kizárólag előreutalásos vagy bankkártyás vásárláskor veheti igénybe. Adatfeldolgozók megnevezése:
 3. A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj. A Vevőnek természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a garantált szűkített időszaki (például délelőtti) kézbesítés feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Vevőnek a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie.
 4. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és a Szolgáltató ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.
 5. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.
 6. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) a Szolgáltatóval az azurbagoly.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Szolgáltatói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.
 7. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Az elállási időt a Szolgáltató ’Tejfesték és a többi’ kategóriába tartozó termékek esetében 30 napra módosítja
 8. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
  1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
  2. Elállás esetén a Vevő köteles a terméket saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató raktárába (Azúr Bagoly Kft., 2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4.) A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. A Szolgáltató szállítási díjat nem térít vissza.
  3. Szolgáltató a termék(ek) vételárát a Vevő által megadott bankszámlára való átutalással téríti vissza.
  4. Szolgáltató a termékek árát csak abban az esetben téríti vissza, ha Vevő a termékekkel együtt a számlát is visszajuttatja.
  5. A Vevő elállási jogát csak sértetlen termék esetében gyakorolhatja.
  6. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételét a Szolgáltató nem vállalja.
  7. Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem-előregyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. bútor egyedi színnel vagy huzattal).
  8. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 9. ’Tejfesték és a többi’ kategóriába tartozó termékek esetében egy Vevőnél (e-mail-cím, postázási és számlázási cím alapján) egy alkalommal, vásárlástól számított 30 napon belül, amennyiben a Vevő nem elégedett a termékkel, a Szolgáltató visszafizeti a vételárat, amennyiben Vevő a maradék terméket visszaküldi, ahol a mennyiség legalább az eredeti 50%-a.
 10. Amennyiben a termékekkel, illetőleg a Szolgáltatói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy az azurbagoly.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg a Szolgáltató székhelyére is megküldheti. A Szolgáltató a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.

V. GARANCIA, JÓTÁLLÁS

 1. Bútorokra és kiegészítőkre 6 hónap garanciát vállal a Szolgáltató. Ezek használt, felújított termékek, amik a terméklapon minden esetben feltüntetésre kerülnek. Meghibásodás esetén Szolgáltatóval az azurbagoly.hu honlap Kapcsolat oldalán található elérhetőségek valamelyikén Vevő vegye fel a kapcsolatot és javítás módjáról a Szolgáltató 14 napon nyilatkozni fog.
 2. Dizájner-textilek, tapéták és ’Tejfesték és a többi’ kategóriába tartozó termékek esetén 3 hónapon belül kell jelezni a minőségi problémákat. Ezeket a termékeket csak eredeti csomagolásban vesszük vissza.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Az Szolgáltatót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.
 2. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal.
 3. Az e-mail-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
 4. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.
 5. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 6. Megrendelésével, illetve felhasználói adataival kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével a Vevő a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz fordulhat az info@azurbagoly.hu címen.
 7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@azurbagoly.hu címen.
 8. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület; 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.; levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.:81.
 9. Amennyiben a felhasználói fiókja teljes törlését szeretné, a Vevő ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül, az info@azurbagoly.hu e-mail-címen kérheti. A törlést a Szolgáltató 14 napon belül köteles végrehajtani. A törlés nem érinti a jogszabályokban (pl. Számviteli Törvényben) előírt adatmegőrzési kötelezettségek teljesítését.

Hatályos: 2019. január 1-től visszavonásig és/vagy módosításig.